گره یا ندول تیرویید

گره یا ندول تیرویید چیست؟ ندول تیروئید یک توده (رشد) غیرمعمول از سلول ها در غده تیروئید شما است. آنها ...