علائم کم کاری و پرکاری تیروئید چیست؟

علائم کم کاری و پرکاری تیروئید چیست؟

تیروئید یک غده هورمونی در گردن است که مسئول تولید هورمون‌های تیروئیدی مانند تیروکسین (T4) و تری‌یودوتیرونین (T3) است. این هورمون‌ها در بدن برای تنظیم سطح انرژی، حرارت، رشد و توسعه سلولی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما در برخی افراد، تیروئید ممکن است به صورت کم یا زیاد فعالیت کند که باعث بروز علائم کم کاری و پرکاری تیروئید می‌شود، در این مقاله به این موضوع ...