گره یا ندول تیرویید

گره یا ندول تیرویید چیست؟ ندول تیروئید یک توده (رشد) غیرمعمول از سلول ها در غده تیروئید شما است. آنها ...

درباره تیرویید

تیرویید چیست؟ تیروئید شما یک غده کوچک پروانه ای شکل در جلوی گردن شما است. این بخشی از سیستم غدد ...